La gazette piétrolaise

A Petra di Verde, u nostru paese

Les “DEGORDÌ” Suite des textes d’Antoine Straboni (1)

À u miò amicu navari

1 - Impruvisà di tantu in tantu

Unn é mai tempu persu

Pocu importa u miò cantu

A miò voce o u miò versu

Basterìa c’o fussi intesu

Da u miò amicu di Malersu


2 - Ci vole un evenimentu 

Per c’o mi rimetti à scrive

Ùn c’é più quellu talentu

E rime sò negative

Ma pè riempie un dovere

Ci vole à falla cun piecere.


 3 - L’avete ricunisciutu

St’amicu francu e sinceru

Incù prenome pinzutu

Unn é micca furesteru

Di cumpone e cantà in corsu

È lu so primu penseru.


4 - Benche chjamatu Tintin 

Eo u nomeraghju Ustinu

Perch’in Corsu, j’en conviens,

Ghjé megliu che in pariginu

É nativu d’Alisgiani

E cambia u so destinu.


5 - Ha scrittu à u miò fratellu

E aspetta una risposta    

U so amicu unn é più quellu

A canzona ùn l’ha cumposta

Da pieghja à u Cuntinente

Forse é ‘nterdetta a posta.


6 - À u Colombu una sera

Intesi quelle canzone

Ùn mi parse mancu vera

Di mancà st’occasione

Ugeniu s’ellu stà zittu

Ne spiegherà a ragione.


7 - Rimpiezzu u miò fratellu

Senza esità saltu in ballu

Ùn sò manch’eo un modellu

Ma vogliu riparà stu fallu

Stu giovanu impinzutitu

Li dumandu di scusallu


8 - U miò amicu era stonatu

Di a so rima in francese

Ghjé vera ch’ell’un é statu

Che à a scola di u paese

Ma ogni tantu l piglia

Soca é un donu di famiglia.


9 - Scriveraghju anch’eo qualcosa

Benche vechju e capibiancu

À l’adiritu e à l’aritrosa

Ma ch’ell’ùn si dica mancu

Chi unu di I Degordì

Unn é statu prontu e francu


10 - Eo ùn possu lescià core 

Perch’aghju qualcosa à dì

Cercu di salvà l’onore 

D’unu di I Degordì

Chi Babbu da l’altru mondu

Ùn ci abbia da maladì


11 - Di te ùn si n’é scordatu

Ne parla ancu più che prima

Dipoi ch’ell’é imbercatu

L’ha traditu a so rima

Malgradu u so silenziu

Ti porta rispettu e stima.


12 - Ùn sò solu interessatu

Perche andà più lontanu?

Si u miò fratellu ha mancatu

Qeste qui ti ghjunghjeranu

Accetta sti dui filari

E una sretta di manu


13- Prestu pertu in Cuntinente

À vede u miò fratellu

S’ellu mi stà sempre à sente

Ti risponderà da per ellu

Eo penseraghju à te

Quandu pigliu u battellu


14 - Scusami d’avè rispostu

Senza chi tu m’abbie chjamatu

Ugeniu unn era dispostu

Dunque l’aghju rimpiezzatu

Era per tene prumessa

Micca per fà l’avocatu.


15 - Qui finiscu, chi ne dici?

Ùn ti vulerìa dispiece

Resteremu sempre amici

Ghjé cusì ch’ellu si face

Prufitu di l’occasione

Ti pregu salute e pace.

A listinca

1 - Una listinca era nata

Sola in lu scornu di l’ortu

Pianu pianu era ingrossata

E lu so fustu era tortu

Oghje l’aghju sdraticata

Un altr’erburu s’é mortu


2 - Dumandava bellu pocu

Si sbrugliava da per ella

Oghje passerà in lu focu

U fustu e ogni rambella

E la so ceppa furcuta

Serà cundannata anch’ella


3 - Tante vite sò più corte

Perche fà u sentimentu

Per tutti vene la morte

E e lacrime e u pientu

Ùn ponu cambià a sorte

Che inspirà qualchi lamentu


4 - Ùn servenu più niente

I suspiri e i lamenti

Pè a roba e pè a ghjente

Ne finiscenu i stenti

E unn é più che u tempu

Chi pò asciuva i pienti


5 - Perchè sceglie stu sugettu

E parlà di st’erburellu

Vene terdi u rigrettu

Oghje ch’é sparitu anch’ellu

Serà perch’ell’ùn c’é più

C’o u trovu ancu più bellu


6 - Avà l'anni sò cresciuti

Sò bianchi i miò capelli

I penseri sò venuti

E più che tanti zitelli

Si riflette à ogni cosa

À li momenti più belli.


7 - A listinca ch'é sparita

Serà rimpiezzata un ghjornu

Da una vinestra fiurita

Chi perterà à u so tornu

Ne sparisce ghjente e roba

Quessa mi lescia in frastornu.


8 - Lesceraghju qualchi scrittu

Perchi tuttu ùn sìa persu

Invece di stammi zittu

Quakchi prosa o qualchi versu

Resterà per suvenire

Ma mi leghjerete à schersu.


9 - Sta ceppa chi é sparita

E chi m'ha datu st'idea

Ha passatu a so vita

E eo passu la mea

Per tutti é listessa sorte

Un ghjornu s'apre altre porte.


10 - A fine di st'erburellu

M'ha datu qualchi frastornu

Cum'ell'é pertutu ellu

Quand'ellu vene u ghjornu

Averemu u bigliettu

Per andà senza ritornu.


Degordì, Calcinaghjole, maghju 1984

Suite des textes d’Antoine STRABONI ('Ntone DEGORDÌ)


Retour à la liste des textes des Degordì


Retour à la liste des poètes piétrolais